Turvallisuuskoulutukset

 

Kursseille ilmoittautuminen:

TYÖTURVALLISUUSKORTTI

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

 • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä

 • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla

 • antaa perustietoa työsuojelusta

 • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta

 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen

 • pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

työturvallisuuskortti_malli.png

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. Korttimenettely on laadittu ennen kaikkea teollisuuden yhteisille työpaikoille, mutta se soveltuu myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille, kuljetusalalle jne.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen sisältö:

 • Nolla tapaturmaa

 • Yhteinen työpaikka

 • Perehdytys

 • Kuormitustekijöiden määrittäminen

 • Vaaratekijöiden määrittäminen

 • Riskianalyysi

Hinta:

 • 69,00€ + alv 24%

 • Koulutuksesta on mahdollisuus saada kuorma- ja linja-autokuljettajien ammattipätevyysmerkintä Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin 10,00€ sekä lisäksi Traficomin rajapinnan käyttömaksu 2,50€ + alv24%. 

 • maksu- ja peruutusehdot

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

TULITYÖKORTTI

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.

Kurssin sisältö

Kurssi on päivän mittainen ja se sisältää kuusi oppituntia sekä suojaus- ja alkusammutusharjoituksen. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

 • Turvallisuus – yhteinen etumme

 • Tulityön suunnittelu säästää

 • Tulitöiden turvallisuutta edistävä lainsäädäntö

 • Turvatoimet – arjen hallintaa

 • Jos kuitenkin syttyy…

 • Mitä opin?

 • Kurssikoe

Koulutus järjestetään avoimena läsnäolokoulutuksena. Hintaan sisältyy koulutuspäivän kahvi- ja lounastarjoilut.

Tulityökortti.png

Hinta:

 • 110,00€ + alv 24%

 • Koulutuksesta ei ole mahdollisuutta saada kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysmerkintää Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin

 • maksu- ja peruutusehdot

 

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKORTTI

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002

Kurssi on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville ammattilaisille, kuten asentajille ja työnjohdolle. Se soveltuu myös sähköalaa opiskeleville henkilöille sekä sähkösuunnittelijoille. Kurssin käynyt tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

 

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut. Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan. (Lähde: Seti)

Koulutuksessa saat käyttöösi ”SFS 6002 käytännössä” -kirjan.
Koulutukseen (8h) sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan sähkötyöturvallisuuskortti, joka on voimassa 5 vuotta

sähkötyöturvallisuuskortti_kurssimest

Hinta:

 • 165,00€ + alv 24%

 • Koulutuksesta ei ole mahdollisuutta saada kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysmerkintää Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin.

 • maksu- ja peruutusehdot

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

 

HÄTÄENSIAPUKOULUTUS 8h

Hätäensiapukurssin tarkoitus on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistiedot- ja taidot jotka jokaisella tulisi ehdottomasti olla. Hätäensiapukurssi 8 tuntia on virallinen STM:n hyväksymän koulutuspohjan ensiapukoulutus.


Kurssin vakiosisältö on seuraava:

 • Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa:

 • Tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen

 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten

 • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä

 • Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)

 • Erilaiset haavat, verenvuodot, sokki

 • Palovammat

 • Defibrillaattorin käyttökoulutus
  Kurssin kesto on 8 oppituntia (á 45 min).

SPR-hataensiapukortti.png

Hinta:

 • 79,00€ + alv 24%u

 • Koulutuksesta on mahdollisuus saada kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysmerkintä Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin 10,00 €, sekä lisäksi tulee Traficomin rajapinnan käyttömaksu 2,50 € + alv 24 %

 • maksu- ja peruutusehdot

 

ENSIAPUKOULUTUS 16h (EA 1)

Ensiavun peruskurssi 16 h opetetaan ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla. Ensiapukurssi opettaa auttamaan hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.


Virallinen STM:n hyväksymän koulutuspohjan mukainen ensiapukoulutus. Kurssitodistuksen voimassaolo 3 vuotta. Pätevä myös kaikissa europan maissa


Ensiapukoulutus 16 h (EA 1) peruskurssin vakiosisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

 • Hätäensiavun perusteet

 • Tajuttomalle annettava ensiapu

 • Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys

 • Vierasesine hengitysteissä

 • Verenkierron häiriötila (sokki)

 • Erilaiset haavat

 • Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)

 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat

 • Nivelvammat ja murtumat

 • Myrkytykset

 • Defibrilaattorin käyttökoulutus

 • Kurssin kesto 16 oppituntia

EA 1 2020.png

Hinta:

 • 120,00€ + alv 24%

 • Koulutuksesta on mahdollisuus saada kuorma- ja linja-autokuljettajien kaksi ammattipätevyysmerkintää Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin 20,00 €, sekä lisäksi tulee Traficomin rajapinnan käyttömaksu 5,00 € + alv 24 %

 • maksu- ja peruutusehdot

 

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset

 

ENNAKOIVA AJAMINEN

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on, että kuljettajat osaavat tunnistaa työhönsä liittyviä riskejä sekä oppivat valmistautumaan niihin paremmin ja turvallisuuslähtöisemmin. Koulutus antaa kuljettajille valmiuksia välttää vaaratilanteita ja kehittää ympäristöä ja polttoainetta säästävää ajotapaa.

Tarjoamme seuraavia koulutuksia:

 • Ennakoiva ajaminen. Pidä pelivaraa. 
  Koulutus toteutetaan kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin esimerkiksi tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän hyvä internet yhteys. 

 • Ennakoiva ajaminen. Liukkaan kelin rataharjoittelu
  suljetulla rata-alueella. 

  Koulutus järjestetään ryhmille tai kuljetusyrityksille tilauskoulutuksena erillisen sopimuksen mukaan. 

jyrysisu 2020.png

Hinta:

 • 59,00€ + alv 24%

 • Ammattipätevyysmerkintä Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin 10,00€ sekä lisäksi Traficomin rajapinnan käyttömaksu 2,50€ + alv24%. 

 • maksu- ja peruutusehdot

 

AJO-JA LEPOAJAT, PIIRTURI JA KUORMANSIDONTA

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on käsitellä kuljettajan työpäivää rajoittavaa lainsäädäntöä sekä kuorman purku- ja lastaustapahtumiin liittyviä turvallisuusnäkökulmia. Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä, että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja ’läheltä piti’ tilanteita.

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

ajo_ja_lepoajat.jpg

Hinta:

 • 59,00€ + alv 24%

 • Ammattipätevyysmerkintä Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin 10,00€ sekä lisäksi Traficomin rajapinnan käyttömaksu 2,50€ + alv24%. 

 • maksu- ja peruutusehdot

 

AJONEUVOTEKNIIKKA

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on antaa välineitä kuljettajalle ajoneuvon elinkaariajatteluun. Kuljettaja ymmärtää oman merkityksensä ajoneuvon koko elinkaareen ja oman toimintansa vaikutuksen kokonaistalouteen sekä ympäristöystävälliseen toimintatapaan. Elinkaariajattelun edellytyksenä on tiedostaa nykyaikaisen ajoneuvotekniikan asettamat vaatimukset sekä mahdollisuudet kuljettajalle ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden näkökulmasta.

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

ajoneuvotekniikka_tavaraliikenne.jpg

Hinta:

 • 59,00€ + alv 24%

 • Ammattipätevyysmerkintä Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin 10,00€ sekä lisäksi Traficomin rajapinnan käyttömaksu 2,50€ + alv24%. 

 • maksu- ja peruutusehdot

 

TYÖHYVINVOINTI

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on antaa kuljettajille välineitä oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteena on myös, että kuljettajat oivaltavat itsenäisesti toiminnassaan kehitettäviä asioita, jotka vaikuttavat myönteisesti omaan jaksamiseen sekä palautumiseen niin työssä kuin omassa elämässä.

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

sauvaetu_1504JID_tr.jpg

Hinta:

 • 59,00€ + alv 24%

 • Ammattipätevyysmerkintä Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin 10,00€ sekä lisäksi Traficomin rajapinnan käyttömaksu 2,50€ + alv24%. 

 • maksu- ja peruutusehdot

 

AMMATTIKULJETTAJAN ASIAKASPALVELU

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on täydentää kuljettajien asiakaslähtöistä ajattelutapaa ja tuoda uusia näkemyksiä asiakaspalvelutyöhön. 

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

asiakaspalvelu-1.jpg

Hinta:

 • 59,00€ + alv 24%

 • Ammattipätevyysmerkintä Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin 10,00€ sekä lisäksi Traficomin rajapinnan käyttömaksu 2,50€ + alv24%. 

 • maksu- ja peruutusehdot

 

TRUKKITURVALLISUUSKOULUTUS

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen tavoitteena on selvittää trukinkuljettamiseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita, jotka ohjaavat turvalliseen ja oikeanlaiseen trukin ja kuorman käsittelyyn. Opetuksessa selvitetään trukin käytön perusteet, turvavarusteet, ajo- ja huolto-ohjeet, sekä turvallista kuormien käsittelyä ja pinoamista

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

trukkikoulutukset2.jpg

Hinta:

 • 59,00€ + alv 24%

 • Ammattipätevyysmerkintä Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin 10,00€ sekä lisäksi Traficomin rajapinnan käyttömaksu 2,50€ + alv24%. 

 • maksu- ja peruutusehdot

 

KULJETTAJAN TULOSVASTUU

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on antaa välineitä kuljettajalle kuinka omalla työllään voi vaikuttaa kuljetuskustannusten muodostumiseen ja alan kannattavuuteen yleisesti. Pääpaino koulutuksessa on tiedostaa niitä kustannustekijöitä, joihin kuljettaja omalla toiminnallaan voi vaikuttaa, sekä miettiä parhaita käytäntöjä kustannusten säästämiseksi ja kuljettajan toiminnan tehostamiseksi.

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

kuljettajan_tulosvastuu.jpg

Hinta:

 • 59,00€ + alv 24%

 • Ammattipätevyysmerkintä Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin 10,00€ sekä lisäksi Traficomin rajapinnan käyttömaksu 2,50€ + alv24%. 

 • maksu- ja peruutusehdot

 

ADR KOULUTUKSET

ADR-sopimus (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) on sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. Sopimuksessa on määritelty eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetustapahtuman aikana. Myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa noudatetaan vastaavia säännöksiä. ADR-sopimukseen ovat liittyneet lähes kaikki Euroopan valtiot.

ADR KULJETUS.jpg

Suomessa käytetyn VAK-termin voidaan katsoa tarkoittavan yleisesti vaarallisten aineiden kuljetuksiin viittaavaa lyhennettä. Kotimaisia vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä kutsutaan myös VAK-määräyksiksi. Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien (asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011). Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta. Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi ja se on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa.

ADR -koulutukset jaetaan peruskursseihin, erikoiskursseihin sekä täydennyskursseihin. Koulutusta voivat antaa Traficomin hyväksymät yhteisöt. 

adr_koulutukset.jpg

KURSSIMESTA:n tarjolla olevat avoimet ADR -koulutukset

 • ADR Täydennyskurssi (TP) 1 päivä vähintään 9 h
  (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)

   

 • ADR Yhdistetty täydennyskurssi (YT) 2 päivää vähintään 16 h
  (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)

   

 • ADR Peruskurssi (P) 3 päivää ja vähintään: 18 h
  (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)

   

 • ADR Yhdistetty Peruskurssi YP 4 päivää
  (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)

 

EHJÄNÄ PERILLE - VAHINKOVAPAA KULJETUS

Koulutuksen tavoite, kuljettaja tunnistaa:

 • tavarvahinkojen syyt ja syntymekanismit

 • tavaravahinkoriskit omassa työssään

 • kuinka välttää tavaravahinkoja oikeilla työtavoilla

 • rahtikirjan merkityksen yrityksen tulonmuodostukseen ja vastuisiin

 • kuinka rahtikirja tarvittaessa täytetään, tarkastaa rahtikirjan tiedot ja säilyttää/luovutta sen tiekuljetussopimuslain ja yrityksen ohjeiden mukaisesti

 • kuinka rahtikirjaan tehdään varauma aina kun se on tai voi olla tarpeen

 • mikä on kuorman varmistamisen merkitys tavaravahinkojen torjunnassa

 • vakuutusten merkityksen ja myös rajoitukset riskien torjunnassa

SCANIA TÄYSPERÄ.jpg

Hinta:

 • 59,00€ + alv 24%

 • Ammattipätevyysmerkintä Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin 10,00€ sekä lisäksi Traficomin rajapinnan käyttömaksu 2,50€ + alv24%. 

 • maksu- ja peruutusehdot

 
 

Yrityksille tai ryhmille järjestettävät räätälöidyt tilauskoulutukset

Palvelukonseptiimme kuuluu myös niin sanottujen räätälöityjen tilauskoulutusten järjestäminen. Seuraava toimintamalli on vuosien ajan toiminut erinomaisesti, Tilaaja järjestää koulutustilat ja mahdolliset koulutuspäivän tarjoilut ja KURSSIMESTA hoitaa koulutukset yhdessä laaditun suunnitelman ja sopimuksen mukaan.

tilauskoulutukset.jpg

Räätälöidyissä koulutuksissa voidaan kehitellä ja suunnitella asiakkaan tarpeen mukaan sopiva koulutus oli koulutus sitten turvallisuus- ensiapu- tai ammattipätevyyskoulutus. Kuljetusalan ammattipätevyyteen olemme räätälöineet useita koulutuksia asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Meihin voi olla näiden tilauskoulutusten myötä yhteydessä milloin tahansa. Jos koulutuksiin liittyy viranomaisilmoituksia tai muuta vastaavaa, niin silloin on hyvä varata riittävästi aikaa tapahtuman suunnittelua varten.

 

Tiedustelut:

Veikko Kytölä p. 040 359 1020 tai s-posti toimisto@kurssimesta.fi

 

Ilmoittautuminen

 • Yritykset: Kotisivujemme kautta. 

 • Yksityishenkilöt: Kotisivujemme kautta. 
   

Maksuehdot

 • Yritykset: Maksuehto 7 päivää netto. Laskutuksemme, mahdolliset maksumuistutukset ja perinnän hoitaa Validius Oy

 • Yksityishenkilöt: Koulutus maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkimaksuna

Peruutusehdot

 • Osallistuminen peruutetaan 4vrk ennen koulutuspäivää veloituksetta. Peruutuksen myöhästyessä, peritään 50,00 € + alv 24 %. Jos osallistuja jättää tulematta kurssille peruuttamatta osallistumistaan, peritään kurssin osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Yksityishenkilön maksama ennakkomaksu palautetaan peruutusehtojen mukaisesti