Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset

 

ENNAKOIVA AJAMINEN

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on, että kuljettajat osaavat tunnistaa työhönsä liittyviä riskejä sekä oppivat valmistautumaan niihin paremmin ja turvallisuuslähtöisemmin. Koulutus antaa kuljettajille valmiuksia välttää vaaratilanteita ja kehittää ympäristöä ja polttoainetta säästävää ajotapaa.

Tarjoamme seuraavia koulutuksia:

 • Ennakoiva ajaminen. Pidä pelivaraa. 
  Koulutus toteutetaan kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin esimerkiksi tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän hyvä internet yhteys. 

 • Ennakoiva ajaminen. Liukkaan kelin rataharjoittelu
  suljetulla rata-alueella. 

  Koulutus järjestetään ryhmille tai kuljetusyrityksille tilauskoulutuksena erillisen sopimuksen mukaan. 

1/1

Hinta:

 

AJO-JA LEPOAJAT, PIIRTURI JA KUORMANSIDONTA

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on käsitellä kuljettajan työpäivää rajoittavaa lainsäädäntöä sekä kuorman purku- ja lastaustapahtumiin liittyviä turvallisuusnäkökulmia. Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä, että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja ’läheltä piti’ tilanteita.

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

1/1

Hinta:

 

AJONEUVOTEKNIIKKA

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on antaa välineitä kuljettajalle ajoneuvon elinkaariajatteluun. Kuljettaja ymmärtää oman merkityksensä ajoneuvon koko elinkaareen ja oman toimintansa vaikutuksen kokonaistalouteen sekä ympäristöystävälliseen toimintatapaan. Elinkaariajattelun edellytyksenä on tiedostaa nykyaikaisen ajoneuvotekniikan asettamat vaatimukset sekä mahdollisuudet kuljettajalle ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden näkökulmasta.

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

1/1

Hinta:

 

TYÖHYVINVOINTI

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on antaa kuljettajille välineitä oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteena on myös, että kuljettajat oivaltavat itsenäisesti toiminnassaan kehitettäviä asioita, jotka vaikuttavat myönteisesti omaan jaksamiseen sekä palautumiseen niin työssä kuin omassa elämässä.

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

Hinta:

 

AMMATTIKULJETTAJAN ASIAKASPALVELU

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on täydentää kuljettajien asiakaslähtöistä ajattelutapaa ja tuoda uusia näkemyksiä asiakaspalvelutyöhön. 

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

1/1

Hinta:

 

TRUKKITURVALLISUUSKOULUTUS

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen tavoitteena on selvittää trukinkuljettamiseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita, jotka ohjaavat turvalliseen ja oikeanlaiseen trukin ja kuorman käsittelyyn. Opetuksessa selvitetään trukin käytön perusteet, turvavarusteet, ajo- ja huolto-ohjeet, sekä turvallista kuormien käsittelyä ja pinoamista

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

Hinta:

 

KULJETTAJAN TULOSVASTUU

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on antaa välineitä kuljettajalle kuinka omalla työllään voi vaikuttaa kuljetuskustannusten muodostumiseen ja alan kannattavuuteen yleisesti. Pääpaino koulutuksessa on tiedostaa niitä kustannustekijöitä, joihin kuljettaja omalla toiminnallaan voi vaikuttaa, sekä miettiä parhaita käytäntöjä kustannusten säästämiseksi ja kuljettajan toiminnan tehostamiseksi.

Koulutus järjestetään kouluttajan vetämänä webinaarina kokonaan verkossa. Voit osallistua kotoa käsin tabletilla, tietokoneella tai hyvällä älypuhelimella, jossa on toimiva kamera sekä mikrofoni, sekä riittävän nopea internet yhteys. 

1/1

Hinta:

 

ADR KOULUTUKSET

ADR-sopimus (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) on sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. Sopimuksessa on määritelty eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetustapahtuman aikana. Myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa noudatetaan vastaavia säännöksiä. ADR-sopimukseen ovat liittyneet lähes kaikki Euroopan valtiot.


Suomessa käytetyn VAK-termin voidaan katsoa tarkoittavan yleisesti vaarallisten aineiden kuljetuksiin viittaavaa lyhennettä. Kotimaisia vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä kutsutaan myös VAK-määräyksiksi. Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien (asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011). Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta. Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi ja se on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa.

ADR -koulutukset jaetaan peruskursseihin, erikoiskursseihin sekä täydennyskursseihin. Koulutusta voivat antaa Traficomin hyväksymät yhteisöt. 

KurssiMesta Oy:n tarjolla olevat avoimet ADR -koulutukset

 • ADR Täydennyskurssi (TP) 1 päivä vähintään 9 h
  (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)

 • ADR Yhdistetty täydennyskurssi (YT) 2 päivää vähintään 16 h
  (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)

 • ADR Peruskurssi (P) 3 päivää ja vähintään: 18 h
  (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinn

 •  

 • ADR Yhdistetty Peruskurssi YP 4 päivää
  (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)

 

Ilmoittautuminen

 

Maksuehdot

 • Yritykset: Maksuehto 10 päivää netto. Laskutuksemme, mahdolliset maksumuistutukset ja perinnän hoitaa Validius Oy

 • Yksityishenkilöt: Koulutus maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkimaksuna

 

Peruutusehdot

 • Osallistuminen peruutetaan 4vrk ennen koulutuspäivää veloituksetta. Peruutuksen myöhästyessä, peritään 65,00 € + alv 24 %. Jos osallistuja jättää tulematta kurssille peruuttamatta osallistumistaan, peritään kurssin osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Yksityishenkilön maksama ennakkomaksu palautetaan peruutusehtojen mukaisesti

Yrityksille tai ryhmille järjestettävät räätälöidyt tilauskoulutukset

Palvelukonseptiimme kuuluu myös niin sanottujen räätälöityjen tilauskoulutusten järjestäminen. Seuraava toimintamalli on vuosien ajan toiminut erinomaisesti, Tilaaja järjestää koulutustilat ja mahdolliset koulutuspäivän tarjoilut ja KURSSIMESTA OY hoitaa koulutukset yhdessä laaditun suunnitelman ja sopimuksen mukaan.

 

Räätälöidyissä koulutuksissa voidaan kehitellä ja suunnitella asiakkaan tarpeen mukaan sopiva koulutus oli koulutus sitten turvallisuus- ensiapu- tai ammattipätevyyskoulutus tai muuta yrityksen toiminnalle tärkeätä koulutusta. Kuljetusalan ammattipätevyyteen ja työturvallisuuteen olemme räätälöineet useita koulutuksia asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Meihin voi olla näiden tilauskoulutusten myötä yhteydessä milloin tahansa. Jos koulutuksiin liittyy viranomaisilmoituksia tai muuta vastaavaa, niin silloin on hyvä varata riittävästi aikaa tapahtuman suunnittelua varten.

 

Tiedustelut:

Veikko Kytölä p. 040 359 1020 tai s-posti toimisto@kurssimesta.fi